اکبر بیات

اکبر بیات

تخصص گوش و حلق و بینی

اکبر بیات

اکبر بیات

تخصص گوش و حلق و بینی

پیشگیری و درمان گوشهای برجسته

گوشها نیز مانند دیگر اجزاء صورت در زیبایی فرد تاثیر گذار می باشند. بزرگی و برجستگی گوشها یکی از عوام...

عفونت های گوش میانی کودکان

گفتگو دکتر اکبر بیات، متخصص گوش و حلق و بینی، در خصوص عفونت های گوش میانی