بابک خسرویان

بابک خسرویان

تخصص گوش و حلق و بینی

بابک خسرویان

بابک خسرویان

تخصص گوش و حلق و بینی

مشکلات لوزه ها و علل نیاز به جراحی لوزه ها

حلق ، لوزه‌ها و آدنویید یکی از شایعترین نقاطی از بدن هستند که دچار عفونت میشوند و بزرگ شدن لوزه ها ی...

لوزه سوم چیست؟

آدنویید یا لوزه سوم قسمتی از بافت لنفاوی است که در قسمت پشتی تیغه بینی قرار دارد...

خرخر و اختلالات تنفسی هنگام خواب

خرخر قسمتی از یک مجموعه بزرگتر است که به آن اختلالات تنفسی هنگام خواب گفته میشود. بسته به سن فرد علت...