;
سیگارعامل سرطان

سیگارعامل سرطان


سیگار سرطان زا است. آیا این دلیل به اندازه کافی قانع کننده نیست تا همین حالا سیگار را ترک کنید؟

اگر شما دغدغه مبارزه با این بیماری را دارید، به طرح جامع ملی کرشمه بپیوندید...

منبع: شفاجو
نویسنده : شفاجو *
تاریخ انتشار :
4 از 5امتیاز این مقاله در شفاجو