preloader

لیست مقالات


تنفس‌ سریع‌ (در اثر اضطراب‌ زیاد) - Hyperventilation

تنفس‌ سریع‌ (در اثر اضطراب‌ زیاد) - Hyperventilation

تنفس سریع عبارت است از تنفس با سرعت زیاد به آن حد که میزان دی‌اکسیدکربن موجود در خون کاهش یابد، و نتیجتاً تعادل شیمیایی خون موقتاً به هم بخورد. علایم ممکن است طوری باشند که احساس کنید دچار حمله قلبی ش...

تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌(تندضربانی) - Heartbeat rapid

تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌(تندضربانی) - Heartbeat rapid

تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب عبارت است از تندی ضربان قلب به نحوی که قلب بسیار سریع‌تر از حالت طبیعی می‌زند بدون این که فرد فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری زیادی داشته باشد. این تندی ضربان قلب بین 150...

تعریق‌ بیش‌ از اندازه‌ - Hyperhidrosis

تعریق‌ بیش‌ از اندازه‌ - Hyperhidrosis

تعریق یکی از کارهای طبیعی بدن است که به تنظیم درجه حرارت بدن کمک می‌کند. اما تعریق بیش از اندازه فایده خاصی ندارد و غالباً باعث شرمساری و مشکل در ارتباطات اجتماعی می‌شود زیرا عرق زیاد باعث بوی بد یا خ...

تریشینوز - trichinosis

تریشینوز - trichinosis

تریشینوز عبارت است از عفونت ناشی از لاروهای انگل‌هایی که در روده خوک (به ندرت گوشت خرس و برخی حیوانات دریایی) زندگی می‌کنند. قسمت‌های ذیل را درگیر می‌کند: لوله گوارش (که لاروها از آنجا وارد می‌شوند)،...

ترومبوفلبیت‌ - thrombophlebitis superficial

ترومبوفلبیت‌ - thrombophlebitis superficial

ترومبوفلبیت عبارت است از التهاب و وجود لخته‌های خون در یک ورید سطحی (معمولاً اندام‌های تحتانی) که به طور اولیه ناشی از عفونت یا آسیب است. این نوع التهاب برخلاف ترومبوز وریدی عمقی به ندرت باعث رها شدن...

ترومبوسیتوپنی‌ - thrombocytopenia

ترومبوسیتوپنی‌ - thrombocytopenia

ترومبوسیتوپنی عبارت است از کاهش تعداد پلاکت‌ها در گردش خون. پلاکت‌ها با بستن هر شکاف کوچکی که در جدار عروقی خونی ایجاد گردد، نقشی حیاتی در کنترل خونریزی ایفا می‌کنند. در ترومبوسیتوپنی تمایل به خونریزی...