preloader

لیست مقالات


علائم کبد چرب و درمان کبد چرب چیست؟

علائم کبد چرب و درمان کبد چرب چیست؟

کبد چرب نیز همچون هر بیماری دیگری دارای عوارض مختلفی می باشد؛ اما آیا می توان این بیماری را همچون یک سرماخوردگی ساده در منزل درمان کرد؟شاید اگر با عوارض خطرناک این بیماری آشنا شوید برای درمان و تش...

4 روش درمانی برای غلبه بر اعتیاد به مواد غذایی

4 روش درمانی برای غلبه بر اعتیاد به مواد غذایی

اگرچه اعتیاد به مواد غذایی، در دفترچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5) ذکر نشده است، اما می تواند مشابه سایر اعتیادها باشد و اغلب برای رفع آن به درمان و پشتیبانی مشابه نیاز دارد. خوشبخت...

علائم رایج اعتیاد به مواد غذایی

علائم رایج اعتیاد به مواد غذایی

در حالی که اعتیاد به مواد غذایی در دفترچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ذکر نشده است، اما به طور معمول شامل رفتارهای پرخاشگرانه، هوس به مصرف مواد غذایی و عدم کنترل آن می شود. اگرچه هر کسی که...

چگونه می توان در خانه از شر میخچه خلاص شد

چگونه می توان در خانه از شر میخچه خلاص شد

یخچه دارای نواحی سفت و ضخیم شده ای از پوست است که به طور معمول در انگشتان پاها رخ می دهد.میخچه خطرناک نیست، اما می تواند باعث تحریک شود .آنها همچنین بیشتر از مردان بر زنان تأثیر می گذارند.

علائم هشدار دهنده بیماری کلیه (بیماری مزمن کلیوی - CKD )

علائم هشدار دهنده بیماری کلیه (بیماری مزمن کلیوی - CKD )

بیماری مزمن کلیه (CKD) به نوعی بیماری کلیوی پیشرونده اطلاق می شود که کلیه های فرد به تدریج عملکرد خود را کاهش می دهند. این بیماری با نارسایی حاد کلیه یا شروع سریع نقص در عملکرد کلیه متفاوت است.

بیماری مزمن کلیه (CKD) چیست؟

بیماری مزمن کلیه (CKD) چیست؟

بیماری مزمن کلیه (CKD) تخریب مترقی و برگشت ناپذیر کلیه ها است. کلیه های شما قسمتهای اساسی بدن شما هستند. آنها چندین کارکرد دارند.