preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت برونشیت


انچه درباره برونشیت باید بدانید

انچه درباره برونشیت باید بدانید

رونشیولیت(برونشیت) یک عفونت رایج ریه در کودکان و نوزادان است. این امر باعث گرفتگی در راه های هوایی کوچک (برونشیولها) در ریه می شود. این بیماری تقریبا همیشه توسط ویروس ایجاد می شود. به طور معمول، زمان...

برونشیت‌ حاد - bronchitis acute

برونشیت‌ حاد - bronchitis acute

برونشیت حاد عبارت است از التهاب راه‌های هوایی (نای؛ نایژه‌ها؛ برونشیول‌ها) ریه. برونشیت حاد شروعی ناگهانی دارد و برای مدت کوتاهی باقی می‌ماند. این در حالی است که برونشیت مزمن سال‌ها باقی می‌ماند و طی...

برونشیت‌ مزمن‌ - bronchitis chronic

برونشیت‌ مزمن‌ - bronchitis chronic

برونشیت مزمن عبارت است از التهاب مزمن و تخریب لوله‌های نایژه‌ای، با یا بدون حضور عفونت فعال. این بیماری به طور شایع با سیگار کشیدن ارتباط دارد.

۶ نشانه که نباید نادیده گرفته شوند

۶ نشانه که نباید نادیده گرفته شوند

بیشتر دردها علائمی جدی نیستند اما برخی از آن ها حتماَ باید بررسی شوند. اگر هر یک از این مواردی که در این مقاله به آنها اشاره میکنیم، را احساس کردید به پزشک مراجعه کنید.