preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت درد شدید سر


راه هایی ساده برای مقابله با میگرن و سردرد

راه هایی ساده برای مقابله با میگرن و سردرد

درمان سردرد و درمان میگرن می تواند پیشگیرانه و یا با استفاده از دستورالعملهای پزشکی و ریلکسیشن باشد. میگرن و سردرد با استرس رابطه ی مستقیم دارند. مدیتیشن سردرد را کاهش میدهد.

چگونه با دردهای مزمن خود زندگی کنیم؟

چگونه با دردهای مزمن خود زندگی کنیم؟

هرکسی ممکن از دردی رنج ببرد.راههای زیادی وجود دارد که این درد را کمتر حس کنیم.مانند:ورزش کردن، مدیتیشن، اجتناب از الکل، ترک سیگار و....