لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت عوارض سیگار


سیگارهای الکترونیکی و عفونت های تنفسی

سیگارهای الکترونیکی و عفونت های تنفسی

بخار حاصل از سیگارهای الکترونیکی چه دارای نیکوتین باشند و چه نباشند، باعث عفونت های تنفسی، التهاب ریه و افزایش احتمال ابتلا به سرماخوردگی، به خصوص در کودکان و نوجوانان، می شود.

سیگار الکترونیکی: بی خطر یا حتی خطرناک تر؟!

سیگار الکترونیکی: بی خطر یا حتی خطرناک تر؟!

برخی از افراد سیگاری به دلیل عوارض ناشی از سیگار راه حل سیگار الکترونیک را انتخاب میکنند که گمان میرود عوارض سیگار را ندارد. ولی نتایج جدیدترین تحقیقات نشان میدهد این سیگارها آنگونه که گمان میرود بی خ...