همه چیز درباره زائده استخوانی کنار پا (Bunions)

همه چیز درباره زائده استخوانی کنار پا (Bunions)

یک زایده استخوانی مانند است که بر روی مفصل ایجاد شده و بیشتر روی انگشت شست پا و در جایی که انگشت به...

بهترین ویتامین ها برای زنان

بهترین ویتامین ها برای زنان

در حالی که بسیاری از توصیه ها در رژیم های غذایی برای مردان و زنان هر دو مفید اند اما بدن زنان در م...