preloader

لیست مقالات


پزشکی دیگر در شفاجو

پزشکی دیگر در شفاجو

پزشکی دیگر به خانواده پزشکان شفاجو پیوستند

کلنیک پوست و موی ونک به شفاجو پیوست

کلنیک پوست و موی ونک به شفاجو پیوست

مرکز درمانی دیگری به مراکز درمانی شفاجو پیوست

پزشکی دیگر در شفاجو

پزشکی دیگر در شفاجو

پزشکی دیگر به خانواده پزشکان شفاجو پیوستند

پزشکی دیگر در شفاجو

پزشکی دیگر در شفاجو

پزشکی دیگر به خانواده پزشکان شفاجو پیوستند

آیا بوتاکس در واقع جوانی را به پوست برمی گرداند؟

آیا بوتاکس در واقع جوانی را به پوست برمی گرداند؟

ممکن است نتیجه ی تزریق بوتاکس خیلی بیشتر از فلج عضلات صورت برای ایجاد یک ظاهر جوان باشد. تحقیقات جدید نشان می دهد این کار به نوبه خود ممکن است زمان را بر روی پوست صورت شما به عقب برگرداند.

آیا ما در حال عقب راندن پیری هستیم !؟

آیا ما در حال عقب راندن پیری هستیم !؟

بسیاری از افراد امیدوارند با تزریق بوتاکس می توانند از پیری جلوگیری کنند!