پزشکی دیگر در شفاجو

پزشکی دیگر در شفاجو

پزشکی دیگر به خانواده پزشکان شفاجو پیوستند

کلنیک پوست و موی ونک به شفاجو پیوست

کلنیک پوست و موی ونک به شفاجو پیوست

مرکز درمانی دیگری به مراکز درمانی شفاجو پیوست

اعضای ویژه پزشکی دیگر در شفاجو

پزشکی دیگر در شفاجو

پزشکی دیگر به خانواده پزشکان شفاجو پیوستند

پزشکی دیگر در شفاجو

پزشکی دیگر در شفاجو

پزشکی دیگر به خانواده پزشکان شفاجو پیوستند

اعضای ویژه آیا بوتاکس در واقع جوانی را به پوست برمی گرداند؟

آیا بوتاکس در واقع جوانی را به پوست برمی گرداند؟

ممکن است نتیجه ی تزریق بوتاکس خیلی بیشتر از فلج عضلات صورت برای ایجاد یک ظاهر جوان باشد. تحقیقات جدی...

اعضای ویژه آیا ما در حال عقب راندن پیری هستیم !؟

آیا ما در حال عقب راندن پیری هستیم !؟

بسیاری از افراد امیدوارند با تزریق بوتاکس می توانند از پیری جلوگیری کنند!