preloader

لیست مقالات


6 راه علمی برای داشتن احساس شادی در زندگی

6 راه علمی برای داشتن احساس شادی در زندگی

در اینجا برای افزایش حس شادی چند راهکار بیان می کنیم.

کدام نوع مراقبه برای من مناسب است؟ (همه چیز درباره مدیتیشن)

کدام نوع مراقبه برای من مناسب است؟ (همه چیز درباره مدیتیشن)

با اینکه مدیتیشن یک سنت باستانی است، اما هنوز هم در فرهنگ های سراسر جهان برای ایجاد حس آرامش درونی کاربرد دارد. اگر چه این تمرین مربوط به بسیاری از آموزه های مختلف مذهبی است، مراقبه درباره ایمان کمتر...