preloader

لیست مقالات


تعریق‌ بیش‌ از اندازه‌ - Hyperhidrosis

تعریق‌ بیش‌ از اندازه‌ - Hyperhidrosis

تعریق یکی از کارهای طبیعی بدن است که به تنظیم درجه حرارت بدن کمک می‌کند. اما تعریق بیش از اندازه فایده خاصی ندارد و غالباً باعث شرمساری و مشکل در ارتباطات اجتماعی می‌شود زیرا عرق زیاد باعث بوی بد یا خ...

تریشینوز - trichinosis

تریشینوز - trichinosis

تریشینوز عبارت است از عفونت ناشی از لاروهای انگل‌هایی که در روده خوک (به ندرت گوشت خرس و برخی حیوانات دریایی) زندگی می‌کنند. قسمت‌های ذیل را درگیر می‌کند: لوله گوارش (که لاروها از آنجا وارد می‌شوند)،...

ترومبوفلبیت‌ - thrombophlebitis superficial

ترومبوفلبیت‌ - thrombophlebitis superficial

ترومبوفلبیت عبارت است از التهاب و وجود لخته‌های خون در یک ورید سطحی (معمولاً اندام‌های تحتانی) که به طور اولیه ناشی از عفونت یا آسیب است. این نوع التهاب برخلاف ترومبوز وریدی عمقی به ندرت باعث رها شدن...

ترومبوسیتوپنی‌ - thrombocytopenia

ترومبوسیتوپنی‌ - thrombocytopenia

ترومبوسیتوپنی عبارت است از کاهش تعداد پلاکت‌ها در گردش خون. پلاکت‌ها با بستن هر شکاف کوچکی که در جدار عروقی خونی ایجاد گردد، نقشی حیاتی در کنترل خونریزی ایفا می‌کنند. در ترومبوسیتوپنی تمایل به خونریزی...

ترومبوز ورید عمقی‌ - thrombosis deep vein

ترومبوز ورید عمقی‌ - thrombosis deep vein

ترومبوز ورید عمقی عبارت است از بیماری که طی آن یک لخته خون که در یک ورید تشکیل می‌شود و ممکن است باعث انسداد نسبی یا کامل جریان خون شود یا رها شده و به ریه برود. این حالت متفاوت از لخته‌های موجود در و...

ماسک های لایه بردار و شفاف کننده

ماسک های لایه بردار و شفاف کننده

در این پست تصمیم گرفتیم طرز تهیه چند ماسک؛ ازجمله روشن کننده، لایه بردار و جمع کننده منافذ پوست را آموزش دهیم. ماسک لایه بردار نشاسته پوست‌های خشک و معمولی مواد لازم : ...