preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت کنترل فشار خون بالا


٩ راهکار برای کنترل فشار خون بالا ، بدون مصرف دارو

٩ راهکار برای کنترل فشار خون بالا ، بدون مصرف دارو

فشارماکزیمم یعنی اندازه فشار به رگها ، در زمانی که قلب ضربان دارد یعنی ماهیچه قلب انقباض دارد، و فشار می نیمم یعنی اندازه فشار به رگها ، در زمان بین دو ضربان ، زمانی که قلب در حال استراحت است . شیوه...

بیماری فشار خون بالا

بیماری فشار خون بالا

وقتی قلب خون را به بیرون پمپاژ می کند، خونی که توسط قلب به بیرون پمپاژ میشود به دیواره رگ ها فشاری وارد می کند که به آن فشار خون می گویند.افرادی که فشار خون بالا دارند خونشان پرفشارتر از حالت عادی در...

بدن سالم، ذهن سالم

بدن سالم، ذهن سالم

8 راهنمایی مفید در مورد شیوه زندگی برای کمک به محافظت در برابر زوال عقلی و بیماری آلزایمر.