preloader

لیست مقالات


غذاهایی که به افزایش تمرکز شما کمک می‌کنند

غذاهایی که به افزایش تمرکز شما کمک می‌کنند

تقویت حافظه و افزایش تمرکز و بهبود توانایی های مغزی با داشتن یک رژیم غذایی مناسب امکان پذیر است. تمرکز و حافظه در قدرت یادگیری شما می تواند تاثیر مستقیم داشته باشد.

پرخوری بزرگسالی نتیجه استرس دوران کودکی

پرخوری بزرگسالی نتیجه استرس دوران کودکی

محققان اعلام کردند: افرادی که در دوران نوزادی در محیطی پر استرس بزرگ شده‌اند بیشتر از دیگران در بزرگ‌سالی غذاهای آماده و سرشار از چربی و قند مصرف می‌کنند.  به گزارش ایرن ...

۱۱ نکته ساده برای مراقبت از ریش

۱۱ نکته ساده برای مراقبت از ریش

بگذارید ریشتان بلند شود:  1- خارش ابتدایی را تحمل کنید. در ابتدای بلند کردن ریش هنگامی ته ریش دارید، خارش ممکن است شما را ناراحت کنند اما اگر تحمل داشته باشید بعد از چند ...

بیماری‌ سیلیاک‌ - celiac disease

بیماری‌ سیلیاک‌ - celiac disease

بیماری سلیاک عبارت است از یک بیماری آلرژیک در روده کوچک، که توسط گلوتن (یک نوع پروتئین که در اغلب غلات وجود دارد) ایجاد می‌شود. در این بیماری، روده کوچک نمی‌تواند مواد مغذی را به خوبی جذب کند. اغلب مو...

بیماری‌ سرخرگ‌های‌ قلب‌(آترواسکلروز سرخرگ های قلب - ‍Cor pulmonale

بیماری‌ سرخرگ‌های‌ قلب‌(آترواسکلروز سرخرگ های قلب - ‍Cor pulmonale

بیماری سرخرگ‌های قلب‌(آترواسکلروز سرخرگ های قلب عبارت است از تصلب و باریک شدن فضای داخل سرخرگ‌های قلب. قلب 3 سرخرگ اصلی دارد. زمانی که هر کدام یا همگی تنگ شوند، آن‌ها دیگر نمی‌توانند اکسیژن کافی به سل...

بیماری‌ دیورتیکولی‌ - Diverticular disease

بیماری‌ دیورتیکولی‌ - Diverticular disease

بیماری دیورتیکولی دیورتیکولوز یا همان بیماری دیورتیکولی عبارت است از وجود بیرون‌زدگی‌های کوچک کیسه مانند (دیورتیکول) در دیواره روده بزرگ. وجود این دیورتیکول‌ها ممکن است علامتی به همراه نداشته باشد. دی...