preloader

لیست مقالات


پای‌ دیابتی‌ و مشکلات‌ پوستی‌ - None

پای‌ دیابتی‌ و مشکلات‌ پوستی‌ - None

پای دیابتی و مشکلات پوستی عفونت‌های پوستی، خصوصاً در پا، در بیماران دیابتی شایع‌تر از افراد غیردیابتی هستند. پای یک فرد دیابتی حساسیت زیادی به تمام انواع ضربه دارد، به طوری که احتمال عفونت در پای افرا...

پارگی‌ و بیرون‌زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ - Disk ruptured

پارگی‌ و بیرون‌زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ - Disk ruptured

پارگی و بیرون‌زدگی دیسک بین مهره‌ای در اثر از هم گسیختگی ناگهانی یا تدریجی رباط‌ها و بافت‌های حمایتی اطراف دیسک بین مهره‌ای (بالشتک‌هایی که مهره‌های ستون فقرات را از هم جدا می‌کنند) ایجاد می‌شود. دیسک...

پارگی‌ پرده‌ گوش‌ - Dar infection outer

پارگی‌ پرده‌ گوش‌ - Dar infection outer

پارگی پرده گوش عبارت است از پاره شدن پرده نازک گوش که قسمت‌های داخلی‌تر گوش را از گوش خارجی جدا می‌کند.

خونریزی‌ و هماتوم‌ زیرسخت‌شامه‌ - subdural hemorrhage and hematoma

خونریزی‌ و هماتوم‌ زیرسخت‌شامه‌ - subdural hemorrhage and hematoma

خونریزی و هماتوم زیر سخت‌شامه عبارت است از خونریزی که باعث تجمع خون و لخته (هماتوم) در زیر خارجی‌ترین غشا از سه غشای پوشاننده مغز می‌گردد. دو نوع هماتوم زیرسخت‌شامه وجود دارد. هماتوم حاد زیرسخت‌شامه د...

خونریزی‌ زیرعنکبوتیه‌ - subarachnoid hemorrhage

خونریزی‌ زیرعنکبوتیه‌ - subarachnoid hemorrhage

خونریزی زیرعنکبوتیه عبارت است از خونریزی ناگهانی در ناحیه بین دو غشای پوشاننده مغز. این فضا به طور طبیعی با مایع مغزی ـ نخاعی پر می‌شود. این بیماری می‌تواند تمامی سنین را مبتلا کند ولی در بزرگسالان 50...

خونریزی‌ زیر ملتحمه‌ - subconjunctival hemorrhage

خونریزی‌ زیر ملتحمه‌ - subconjunctival hemorrhage

خونریزی زیر ملتحمه عبارت است از ظهور ناگهانی خون درناحیه سفید چشم. هر چند خونریزی ممکن است هراس‌انگیز به نظر برسد، دردناک یا خطرناک نیست. خونریزی در زیر ملتحمه (غشای شفافی که سفیدی چشم را می‌پوشاند) ا...