preloader

لیست مقالات


خونریزی‌ زیرعنکبوتیه‌ - subarachnoid hemorrhage

خونریزی‌ زیرعنکبوتیه‌ - subarachnoid hemorrhage

خونریزی زیرعنکبوتیه عبارت است از خونریزی ناگهانی در ناحیه بین دو غشای پوشاننده مغز. این فضا به طور طبیعی با مایع مغزی ـ نخاعی پر می‌شود. این بیماری می‌تواند تمامی سنین را مبتلا کند ولی در بزرگسالان 50...

خونریزی‌ زیر ملتحمه‌ - subconjunctival hemorrhage

خونریزی‌ زیر ملتحمه‌ - subconjunctival hemorrhage

خونریزی زیر ملتحمه عبارت است از ظهور ناگهانی خون درناحیه سفید چشم. هر چند خونریزی ممکن است هراس‌انگیز به نظر برسد، دردناک یا خطرناک نیست. خونریزی در زیر ملتحمه (غشای شفافی که سفیدی چشم را می‌پوشاند) ا...

۵ راهکار طبیعی برای کاهش سرعت پیری

۵ راهکار طبیعی برای کاهش سرعت پیری

پیر شدن یک فرآیند طبیعی است که نمی‌تواند رخ دادن آن را متوقف کرد؛ فرآیندی که موجب می‌شود پوست رطوبت خود را از دست داده و آسیب پذیر شود؛ اما به کارگیری چند راه طبیعی می‌تو ...

خونریزی‌ رحم‌ در اثر اختلال‌ کارکرد(خونریزی‌ غیر طبیعی‌ قبل‌ از یائسگی‌ از رحم‌) - uterine bleeding dysfunctional

خونریزی‌ رحم‌ در اثر اختلال‌ کارکرد(خونریزی‌ غیر طبیعی‌ قبل‌ از یائسگی‌ از رحم‌) - uterine bleeding dysfunctional

خونریزی رحم در اثر اختلال کارکرد عبارت است از خونریزی غیر مرتبط با الگوی قاعدگی طبیعی یک زن و بدون همراهی با تومور، التهاب یا بارداری. بیشتر در زنان بالای 45 سال یا نوجوانان رخ می‌دهد.

خونریزی‌ رحم‌ پس‌ از یائسگی‌ - postmenopausal uterine bleeding

خونریزی‌ رحم‌ پس‌ از یائسگی‌ - postmenopausal uterine bleeding

خونریزی رحم پس از یائسگی عبارت است از خونریزی غیر منتظره و شبیه قاعدگی که 6 ماه یا پیش از یائسگی شروع شود.

خودبیمارانگاری‌ - None

خودبیمارانگاری‌ - None

خودبیمارانگاری عبارت است از اختلالی که در آن فرد قویاً اعتقاد دارد که مبتلا به یک بیماری جدی یا مرگبار است، علی‌رغم این که معاینات و بررسی‌های پزشکی کامل و همه جانبه هیچ مشکلی را نشان نداده‌اند. فرد م...