preloader

لیست مقالات


تب‌ روماتیسمی‌ - rh incompatibility

تب‌ روماتیسمی‌ - rh incompatibility

تب روماتیسمی یک عارضه التهابی عفونت با استرپتوکک گروه آ که بسیاری از اعضای بدن، به‌خصوص مفاصل و قلب را درگیر می‌سازد. عفونت‌های استرپتوکوکی مسری است ولی تب روماتیسمی حالت مسری ندارد. این بیماری هم کود...

تب‌ با منشأ نامشخص‌ - Fever of unknown origin

تب‌ با منشأ نامشخص‌ - Fever of unknown origin

تب با منشأ نامشخص عبارت است از بالاتر رفتن درجه حرارت بدن به بیش از 3/38 درجه سانتیگراد در حداقل 4 بار گرفتن درجه حرارت طی یک دوره 14 روزه که برای آن هیچ علت مشخصی پیدا نشده باشد یا ناخوشی که بدون دلی...

زگیل‌های‌ مقاربتی‌ (زگیل‌های‌ تناسلی‌، زگیل‌های‌ مرطوب‌) - warts venereal

زگیل‌های‌ مقاربتی‌ (زگیل‌های‌ تناسلی‌، زگیل‌های‌ مرطوب‌) - warts venereal

زگیل‌های مقاربتی عبارت است از زگیل‌های ناحیه تناسلی (شامل مجرای ادرار، آلت تناسلی و مقعد). این زگیل‌ها از سایر زگیل‌ها مسری‌تر هستند. برخی از انواع ویروس‌ها که باعث ایجاد زگیل‌های مقاربتی می‌شوند، با...

زخم‌ پپتیک‌ (زخم‌ دوازدهه‌، زخم‌ معده‌) - ulcer peptic

زخم‌ پپتیک‌ (زخم‌ دوازدهه‌، زخم‌ معده‌) - ulcer peptic

زخم پپتیک عبارت است از یک خوردگی کوچک در لوله گوارش. شایع‌ترین نوع آن (زخم دوازدهه) در 30 سانتیمتر اول روده کوچک بعد از معده رخ می‌دهد. زخم‌هایی که در معده تشکیل می‌شوند، زخم معده خوانده می‌شوند. یک ز...

دندان‌ قروچه - tooth grinding‌

دندان‌ قروچه - tooth grinding‌

دندان قروچه عبارت است از عادت ساییدن دندان‌ها. عنوان قروچه معمولاً در خواب رخ می‌دهد ولی ساییدن یا کوبیدن دندان‌ها در طول روز نیز شایع است. دندان قروچه مداوم ممکن است باعث خوردگی لثه‌ها و استخوان‌های...

دندان‌ در آوردن‌ - teething

دندان‌ در آوردن‌ - teething

پدیده دندان درآوردن عبارت است از ظهور متوالی دندان‌های شیری و دایمی. دندان‌های جدید به‌طور مداوم از 6 ماهگی تا 3 سالگی در می‌آیند. کودک بین 12-6 سالگی دندان‌های شیری خود را از دست می‌دهد و دندان‌های د...