preloader

لیست مقالات


ترس‌ مرضی‌ (فوبیا) - phobias

ترس‌ مرضی‌ (فوبیا) - phobias

ترس مرضی نوعی اضطراب به صورت ترس مداوم غیرمنطقی یا بیش از حد معمول نسبت به یک شیئی، موقعیت، فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری، شرایط یا حتی یک عملکرد بدنی (که هیچ یک از این‌ها اساساً خطرناک نبوده یا...

تب خال - cold sore

تب خال - cold sore

تب خال عبارت است از یک عفونت ویروسی مسری و شایع (ویروس هرپس سیمپلکس یا HSV-1 ). تب‌خال گاهی با زرد زخم اشتباه گرفته می‌شود. در این بیماری‌، معمولاً لب‌ها، لثه‌ها و ناحیه دهان‌، ندرتاً قرنیه‌، و گاهی ن...

تب مالت - brucellosis

تب مالت - brucellosis

تب مالت عبارت است از یک عفونت باکتریایی که از گاوها، خوک‌ها، گوسفندان یا بزهای آلوده و عفونی شده به انسان انتقال می‌یابد. این بیماری از انسان به انسان مسری نیست. این عفونت باکتریایی اعضای خون‌ساز بدن،...

تب‌ روماتیسمی‌ - rh incompatibility

تب‌ روماتیسمی‌ - rh incompatibility

تب روماتیسمی یک عارضه التهابی عفونت با استرپتوکک گروه آ که بسیاری از اعضای بدن، به‌خصوص مفاصل و قلب را درگیر می‌سازد. عفونت‌های استرپتوکوکی مسری است ولی تب روماتیسمی حالت مسری ندارد. این بیماری هم کود...

تب‌ با منشأ نامشخص‌ - Fever of unknown origin

تب‌ با منشأ نامشخص‌ - Fever of unknown origin

تب با منشأ نامشخص عبارت است از بالاتر رفتن درجه حرارت بدن به بیش از 3/38 درجه سانتیگراد در حداقل 4 بار گرفتن درجه حرارت طی یک دوره 14 روزه که برای آن هیچ علت مشخصی پیدا نشده باشد یا ناخوشی که بدون دلی...

زگیل‌های‌ مقاربتی‌ (زگیل‌های‌ تناسلی‌، زگیل‌های‌ مرطوب‌) - warts venereal

زگیل‌های‌ مقاربتی‌ (زگیل‌های‌ تناسلی‌، زگیل‌های‌ مرطوب‌) - warts venereal

زگیل‌های مقاربتی عبارت است از زگیل‌های ناحیه تناسلی (شامل مجرای ادرار، آلت تناسلی و مقعد). این زگیل‌ها از سایر زگیل‌ها مسری‌تر هستند. برخی از انواع ویروس‌ها که باعث ایجاد زگیل‌های مقاربتی می‌شوند، با...