preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت ويتامين


هر آنچه که در مورد ويتامين ب ٣ باید بدانیم

هر آنچه که در مورد ويتامين ب ٣ باید بدانیم

ويتامين ب ٣ يكى از مواد مغذى مهم بدن است. در واقع تمام بخش هاى بدن انسان به اين ويتامين براى عملكرد مناسب نيازمند است. NAD براى حيات بشر ضرورى است و بدن نمى تواند آنرا بدون ويتامين ب ٣ يا تريپتوفان ب...

هر آنچه که درخصوص ويتامين ب ٥ باید بدانیم

هر آنچه که درخصوص ويتامين ب ٥ باید بدانیم

ويتامين ب ٥ براى متابوليسم كربوهيدرات ، چربى ها و پروتئين ها ضرورى است و در سنتز هورمون ها نقش دارد و موجب رشد و مقاومت پوست و غشاهاى مخاطى مى شود و در داروسازى براى جلوگيرى از ريزش مو استفاده مى شود.

ويتامين آ  (A)

ويتامين آ (A)

ويتامين A يكى از انواع ويتامين هاى محلول در چربى مى باشد و در بدن ذخيره مى شود. بخش عمده ويتامين A در كبد ذخيره مى شود و زمانى كه بدن به ويتامين A نياز دارد ، كبد مقدارى از آن را آزاد مى كند تا از طري...