آبسه‌ مغزی‌ یا اپی‌دورال‌ - brain or epidural abscess

آبسه‌ مغزی‌ یا اپی‌دورال‌ - brain or epidural abscess

آبسه‌ مغزی‌ یا اپی‌دورال‌ تجمع‌ چرک‌ ناشی‌ از یک‌ عفونت‌ باکتریال‌ در مغز یا خارجی‌ترین‌ لایه‌ از سه...

آبسه‌ پستان‌ - breast abscess

آبسه‌ پستان‌ - breast abscess

آبسه‌ پستان‌ عبارست‌ است‌ از یک‌ ناحیه‌ عفونی‌ شده‌ بافت‌ پستان‌ که‌ در اثر مبارزه‌ بدن‌ باعفونت‌، چ...

آبسه‌ آنورکتال‌ - anorectal abscess

آبسه‌ آنورکتال‌ - anorectal abscess

آبسه‌ آنورکتال‌ عبارت‌ است‌ از بروز آبسه‌ (تجمع‌ چرک‌ ناشی‌ از عفونت‌) در ناحیه‌ اطراف‌ مقعد و راست‌...

آب‌ مروارید - cataract

آب‌ مروارید - cataract

آب‌ مروارید عبارت‌ است‌ از کدر شدن‌ عدسی‌ چشم‌. عدسی‌ چشم‌ یک‌ ساختار شفاف‌ و انعطاف‌پذیر در نزدیکی‌...

آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ مزمن‌ زاویه‌ باز - glaucoma chronic open angle

آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ مزمن‌ زاویه‌ باز - glaucoma chronic open angle

آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ مزمن‌ زاویه‌ باز عبارت‌ است‌ از یک‌ نوع‌ بیماری‌ مزمن‌ چشم‌ که‌ در آن‌ مایعی‌ ک...

آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ زاویه‌ بسته‌ اولیه‌ - glaucoma primary angle closure

آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ زاویه‌ بسته‌ اولیه‌ - glaucoma primary angle closure

آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ زاویه‌ بسته‌ اولیه‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ نوع‌ بیماری‌ چشم‌ که‌ در آن‌ مایعی‌ که‌...