preloader

لیست مقالات


تونسیلیت‌ - tonsillitis

تونسیلیت‌ - tonsillitis

تونسیلیت عبارت است از التهاب لوزه‌ها (غدد لنفاوی واقع در پشت گلو). لوزه‌ها در زمان تولد کوچک هستند و در دوران کودکی بزرگ و در بلوغ کوچک‌تر می‌شوند. به‌طور طبیعی لوزه‌ها به پیشگیری از انتشار عفونت از س...

تیفوس کنه ای - None

تیفوس کنه ای - None

تیفوس کنه ای یک بیماری حاد تبدار ناشی از یک باکتری منتقله از کنه‌های آلوده. این بیماری دارای سرایت فردبه‌فرد نیست. این عفونت ممکن است پوست، دستگاه عصبی مرکزی، لوله گوارش و عضلات را درگیر سازد. در همه...

ترومبوز آمبولی‌ شریانی‌ - thrombosis and embolus arterial

ترومبوز آمبولی‌ شریانی‌ - thrombosis and embolus arterial

بیماری ناشی از کاهش ناگهانی فشار عبارت است از یک وضعیت همراه با درد و گاهی تهدیدکننده زندگی که در آن حباب‌های کوچک گاز در خون تشکیل می‌شود و دلیل آن کاهش ناگهانی در فشار محیط است.بیماری ناشی از کاهش ن...

بیماری‌ ناشی‌ از کاهش‌ ناگهانی‌ فشار - decompression sickness

بیماری‌ ناشی‌ از کاهش‌ ناگهانی‌ فشار - decompression sickness

بیماری ناشی از کاهش ناگهانی فشار عبارت است از یک وضعیت همراه با درد و گاهی تهدیدکننده زندگی که در آن حباب‌های کوچک گاز در خون تشکیل می‌شود و دلیل آن کاهش ناگهانی در فشار محیط است.

بیماری‌ ناشی‌ از تابش‌ اشعه‌ - None

بیماری‌ ناشی‌ از تابش‌ اشعه‌ - None

بیماری ناشی از تابش اشعه عوارض جانبی همراه اشعه‌درمانی جهت سرطان‌ها یا آثار متعاقب قرار گرفتن اتفاقی در معرض تابش اشعه.

بیماری کرون - Crohn's disease

بیماری کرون - Crohn's disease

بیماری کرون عبارت است از یک بیماری التهابی ایلئوم (قسمت پایینی روده کوچک)، روده بزرگ و سایر نقاط دستگاه گوارش؛ و نیز التهاب گره‌های لنفاوی و پرده پوشاننده روده‌ها.