اگزما - Eczema

اگزما - Eczema

اگزما عبارت‌ است‌ از یک‌ بیماری‌ پوستی‌ آلرژیک‌ مزمن‌. این‌ بیماری‌ خصوصاً در پوست‌ دست‌، سر، صورت‌،...

اکتروپیون‌ - Ectropion

اکتروپیون‌ - Ectropion

اکتروپیون‌ عبارت‌ است‌ از مشکلی‌ در پلک‌ به‌ طوری‌ که‌ پلک‌ ضعیف‌ شده‌ و به‌ سمت‌ خارج‌ چرخیده‌ باشد...

افسردگی‌ خفیف‌ (دیس‌تایمی‌) - Dysthymia

افسردگی‌ خفیف‌ (دیس‌تایمی‌) - Dysthymia

افسردگی‌ خفیف‌ (دیس‌تایمی‌) عبارت‌ است‌ از افسردگی‌ مزمن‌ همراه‌ با علایمی‌ که‌ خفیف‌تر اما درازمدت‌...

افسردگی‌ پس‌ از زایمان‌ - postpartum depression

افسردگی‌ پس‌ از زایمان‌ - postpartum depression

افسردگی‌ پس‌ از زایمان‌ ‌ شروع‌ شده‌ در طی‌ 6 هفته‌ پس‌ از زایمان‌.

افسردگی‌

افسردگی‌

افسردگی‌ عبارت‌ است‌ از احساس‌ غم‌، دلسردی‌، یا ناامیدی‌ به‌ مدت‌ حداقل‌ 2 هفته‌ در اغلب‌ روزها و اغ...

اسهال‌ مزمن‌ غیراختصاصی‌ دوران‌ کودکی‌ - Diarrhea chronic non specificof choldhood

اسهال‌ مزمن‌ غیراختصاصی‌ دوران‌ کودکی‌ - Diarrhea chronic non specificof choldhood

اسهال‌ مزمن‌ غیراختصاصی‌ دوران‌ کودکی‌ عبارت‌ است‌ از اسهال‌ (بیش‌ از 5 بار اجابت‌ مزاج‌ آبکی‌ یا شل...