خیابان آمادگاه. رو به روی داروخانه اصفهان. ساختمان پارسه.طبقه 1


خیابان ولیعصر.خیابان عدالت13.مجتمع پزشکی قائم.طبقه سوم


خیابان شهید بهشتی.روبروی خیابان امیری. داخل بازار انقلاب


دروازه شیراز.مجتمع آزادی(جنب بانک اقتصاد نوین). طبقه دوم . واحد 6


خیابان شمس آبادی .چهار راه قصر . روبروی بانک ملت . مجتمع قصر . طبقه زیر زمین