;

جستجو پزشک

پزشکان شفاجو متخصص فوق تخصص کارشناس

پرتودرمانی (رادیوتراپی)

تخصص داتیس محبوبی

تخصص پرتودرمانی (رادیوتراپی)

زنجان - زنجان استان زنجان، زنجان، جاده گاوازنگ، ایران

024-33415155