;

جستجو پزشک

پزشکان شفاجو متخصص فوق تخصص کارشناس

بیماریهای کلیه اطفال

فوق تخصص ناصر صادقیان

فوق تخصص بیماریهای کلیه اطفال تخصص جراحی عمومی

تهران - تهران میدان آرژانتین.خ الوند. روبروی پارکینگ بیمارستان کسری .ساختمان 12 . طیقه 5

88772992

فوق تخصص علیرضا میرشمیرانی

فوق تخصص بیماریهای کلیه اطفال فوق تخصص جراحی اطفال تخصص جراحی عمومی