;

جستجو پزشک

پزشکان شفاجو متخصص فوق تخصص کارشناس

جراحی قفسه صدری سینه

فوق تخصص محمد رضا لشکری زاده

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه تخصص جراحی عمومی

کرمان - کرمان بلوار فردوسی.جنب اداره ثبت.ساختمان پزشکان آراد

034-32235254

فوق تخصص کتایون رحم دل

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه تخصص جراحی عمومی

تهران - تهران سیدخندان

021-22861684

فوق تخصص عزیزاله عباسی دزفولی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه

تهران - تهران میدان ونک.ابتدای ملاصدرا.ک شاد.پ5.کلینیک تنفس

02188874714

فوق تخصص حسام بنی هاشمی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه