بلوار کشاورز جنب بیمارستان ساسان کوچه رویان پلاک 1 ساختمان پزشکان 75 طبقه دوم


خیابان مطهری (تخت طاووس) - نرسیده به خیابان شریعتی - پ. 1 - ط. دوم