;

جستجو پزشک

پزشکان شفاجو متخصص فوق تخصص کارشناس

علوم آزمایشگاهی

تخصص فرخ تیرگری

تخصص علوم آزمایشگاهی

تهران - تهران بیمارستان امام خمینی.انتهای بلوار کشاورز

تخصص محمود شمس شهر آبادی

تخصص علوم آزمایشگاهی

تهران - تهران خ ستارخان.نیایش.بیمارستان رسول اکرم.ط4

02199979183

تخصص هما رئیسی

تخصص علوم آزمایشگاهی

تهران - تهران خ قائم مقام فرهانی.شماره 183.آزمایشگاه آرمین