;

جستجو پزشک

پزشکان شفاجو متخصص فوق تخصص کارشناس

اورولوژی

تخصص سید محمد کاظم آقامیر

تخصص اورولوژی

تهران - تهران پیروزی.روبه روی ستاد مشترک نیروی هوایی.ساختمان میثم

02133307066

تهران - تهران ضلع جنوبی بیمارستان کسری.پ12

02188670827

تخصص حسن فرهمند

تخصص اورولوژی

تهران - تهران بیمارستان کسری.درمانگاه

02188781751

تهران - تهران بین فلکه اول آریا شهر و 24 متری خسرو.شماره 605

02144212547

تخصص مرتضی گل محمدی

تخصص اورولوژی

تهران - تهران خ ولیعصر.بالاتر از تقاطع شهید بهشتی.ساختمان پزشکان شماره 1045

02188718337

تخصص محمود باقری

تخصص اورولوژی

تهران - تهران میدان آرژانتین.خ الوند.روبه روی بیمارستان کسری.کوچه آریا.پ2

02188877123

تخصص عبدالمحمد کجباف زاده

تخصص اورولوژی

تهران - تهران م آرژانتین.اول خ الوند.ساختمان مرکزی پزشکان

02188798321

تخصص پیمان رحمانی زاده

تخصص اورولوژی

تهران - تهران خیابان فرمانیه .روبروی باشگاه فرمانیه. ساختمان پزشکان 222. ط4