;

جستجو پزشک

پزشکان شفاجو متخصص فوق تخصص کارشناس

آسیب شناسی (پاتولوژی)

تخصص وحید فلاح آزاد

تخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

تهران - تهران بلوار کشاورز ـ بین کارگر و جمالزاده پلاک ۹۳

02166429871